verhuur

Fietsverhuur.

De fietsen die wij verhuren zijn comform met de Belgische wetgeving !

Reserveren 24 uur op voorhand !

tel 0032 9 324 38 04

email; van.den.brande.bvba@telenet.beKorte termijn tarieven btw 21% incl.

Racefietsen

Per dag:                            €30.

Per  weekend                   €60.

Per week:                         €90.

Per extra dag:                  €8.


De fietsen moeten in perfecte staat terug gebracht worden, dus gepoetst !!


E-Bike    

Per dag:                             €40

Per 2 dagen:                      €60

Per week:                          €100

Per 14 dagen                     €250

Maand                                €300


De fietsen moeten gepoetst terug gebracht worden!!
E-step

Per dag                                      €30

Weekend                                    €50

Week                                        €95

Per extra dag                              €8.


Gepoetst terugbrengen !!
Pedelec (45 km per uur )


Momenteel zijn alle Pedelc's verhuurd .


Per dag                      €45

Per weekend             €80

Week                       €200


Gepoetst terugbrengen !Mountainbike


We verhuren geen MTB's meer.

De kosten zijn te hoog in onderhoud.
 

 
    

Lange termijn tarieven btw 21% incl.

Racefietsen

3 maanden:     €3.00 per dag .

6 maanden:     €2.50 per dag .


E-Bike

3 maanden:     €4.00 per dag. 

6 maanden:     €3.50 per dag .

12 maanden:   €2.00 per dag .
Om fietsen ter plaatse te brengen is de kostprijs 0.30€ per km.

Pechbijstand is 0.40€ km .

Huurvoorwaarden.

Fietsverhuur is per dag,weekend, week, maand, 3 maand, 6 maand.


Verhuur kan alleen op afspraak , minimaal 24 uur op voorhand .

via mail . Of telefoon

van.den.brande.bvba@telenet.be

tel . +32 9 324 38 04


Artikel 1 :Definities 


Fiets: E-bikes hebben max.snelheid van 25km/u.  je kan +- 70 km  rijden. Pedelec, 45 km/u. en +- 40 km rijden .


Huurder: De natuurlijke persoon die als huurder de huurovereenkomst sluit .


Verhuurder: NOVELO Europaplein 6 De Pinte 9840  ondernemingsnummer:

0428 462 460.


Artikel 2 :Herroepingsrecht en annulering 


De Huurder en de Verhuurder heeft ieder moment een herroepingsrecht , dat wil zeggen dat ieder verhuurcontract op ieder moment kan vernietigd worden .


Artikel 3: Huursom.


De huursom wordt bepaald bij de verhuurder geldende tarieven, zoals zichtbaar op de website. www.novelo.be

De huurperiode is de periode  gelegen tussen het tijdstip van aanvang en  inlevering  zoals in de huurovereenkomst vermeld .Artikel 4: Betaling.

De huuder is verplicht de volledige huursom bij inlevering volledig te betalen, tenzij hij/zij kan aantonen dat ze de fiets niet heeft kunnen gebruiken door defect.


Artikel 5: Verplichtingen huurder.

Bij het huren van een fiets willen wij een copie van uw pasport.

De huurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben ontvangen en wordt geacht de fiets in goede staat te hebben afgeleverd .

De fiets mag niet gebruikt worden op zandvlaktes , duinen , of strandvlaktes .Er mogen geen kinders op de pakdragers vervoert worden.

De fiets mag niet onderverhuurt worden.

De fiets mag alleen in  België gebruikt worden.

De huurder mag het persoonlijk gewicht van 100 kg niet overschrijden.

De huurder mag aan de fiets geen stickers of andere wijzigingen aanbrengen. Iedere schending aan het frame of fietsonderdeel zal aangerekend worden met een minimum van 200€.


Artikel 6: Schade, verlies of diefstal.

Bij vermissing van de fiets is de huurder verplicht aangifte te doen bij de plaatselijk politie.

De fiets is niet verzekerd tegen aansprakelijkheid of schade .

De huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan, of verlies van de fiets  tegen bedragen welke door de verhuurder zijn  vastgesteld onder de dagwaarde .

Bij diefstal of ongeval is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van €1995 . De huurderving is niet inbegrepen. Huurder dient de schadevergoeding binnen 30 dagen aan verhuurder te voldoen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid verhuurder.


Als de huurder de fiets in gebruik neemt , wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont, de huurder is daar zelf verantwoordelijk voor.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige door de huurder geleden schade als gevolg van het gebruik van de fiets .

In geen geval is de verhuurder aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder tevens winstderving, omzetverlies of indirecte schade wordt verstaan.

Artikel 8: Klachten.

Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst moeten direct  aan de verhuurder worden gemeld. 

klachten die niet worden gemeld als gevolg waarvan de huurder verhuurder niet staat heeft gesteld om een eventuele tekorkoming van de verhuurder te herstellen, hoeft de  verhuurder naderhand niet in behandeling te nemen . huurder heeft dan diens eventule toekomende rechten verloren.

Artikel 9: Toepasselijk recht .

Op deze voorwaarden en op de huurovereenkomst is Belgisch recht van toepassing.De rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd voor eventuele geschillen

Het Weens Koopverdrag is expliciet uitgesloten.


Extra : 

Om hygienische redenen verhuren wij geen fietsschoenen , geen helmen, geen drinkbussen.

Pedalen kunnen aangepast worden .

Alle fietsen zijn uitgerust met een snelsluiting aan het zadel.

Het is niet toegestaan om zelf pedalen te wisselen .

Als wij de fiets na gebruik moeten poetsen is de kostprijs 25€.